Wychowanie dziecka jest niezwykle ważne – to od rodziców w dużej mierze zależy to, jak zachowywać się będzie dziecko w swoim życiu, co uda mu się osiągnąć, jakimi zasadami będzie się kierować. Po pewnym czasie największy wpływ na kształtowanie światopoglądu młodego człowieka mają jego znajomi i ludzie, z którymi spędza najwięcej czasu – zwykle nie są to więc rodzice.
Jeśli jednak już od najmłodszych lat dziecku wpajało się odpowiednie wartości i zachowania, powinno ono być w stanie dobrze wybierać sobie przyjaciół i być w stanie uchronić się przed zadawaniem się ze złymi ludźmi. Dobre wychowanie dziecka powinno pomóc mu w dokonywaniu samodzielnych decyzji w życiu, nauczyć go zachowań społecznych i manier oraz przedstawić sens dążenia do osiągania wysokich celów.
Jako rodzice nie możemy przez całe życie towarzyszyć naszemu dziecku czy mieć wpływ na każdą podejmowaną przez niego decyzję. Powinno stać się ono samodzielne, potrafić podejmować trudne decyzje i dokonywać dobrych wyborów – wtedy będziemy mieć pewność, że zostało dobrze wychowane.